torsdag 2. september 2010

Revidering av program 4. sept?

9.15-14.00 i D3 018 "Søke, vurdere, bearbeide, presentere"

9.15-10.00: Opphavsrett (Siv)

10.15-11.30 Søk (Hilde)

11.30-12.15 Lunsj

12.15 - 13.15: Sosiale medier (Birgitte) - en Workshop

Og nettleksjon om legges ut i Fronter innen 13. september (pensum + våre filmsnutter)

Oppstart "innspilling" av nettforelesning

 1. Lagre Powerpint-fil som bilder/jpg-er.
 2. Last ned Photostory 3
 3. Start innspillingen

fredag 20. august 2010

Navn nettforelesning

Kalle nettforelesningen vår for (?)
"Finn og bruk - en nettforelesning om opphavsrett, informasjonssøk og vurdering av kilder"

torsdag 19. august 2010

MA Engelsk og Norsec

MA Engelsk - Birgitte ser på dette, og sender forslag til Hilde
 • Avoid Plagiarism
 • Bibsys (end or not)
 • MLA
 • Oppslagsverk
NORSEC: Birgitte reserverer Datalab (D3)
 • Library walk
 • The digital library

Møte fredag 20. aug om SK 1 og SK3

SK 1 (koordinator Elin) Forelesning/Workshop lørdag 4. sept. kl 9.15-14.00  i D3 018 "Søke, vurdere, bearbeide, presentere"
 • 9.15-10.00: Introduksjon: Søk, kildekritikk, sosiale medier - forelesning og oppgaver (Birgitte og Hilde) 
 • 10.15-11.30 Opphavsrett forelesning (Siv), spørsmål og diskusjon
 • 11.30-12.15 Lunsj
 • 12.15 - 13.15: Oppgaver/workshop 
 • Og nettleksjon om legges ut i Fronter innen 13. september (pensum + våre filmsnutter)
  SK 3 (koordinator Siri)
  • Forelsning/Workshop onsdag 1. sept.kl 13.30-15.15 i bygg 46 rom 207 "Opphavsrett og delingskultur i sosiale medier"
  • 13.30- 14.15: Siv: Opphavsrett (ta med papirkopi av artikkel)
  • 14.15 – 14.30 Pause
  • 14.30 – 15.15 Søk, kildebevissthet, opphavsrett og sosiale medier. (Hilde søker, Birgitte kritiserer ogpubliserer på blogg, Siv "korrigerer". Fem min om sosiale medier, lag blogg/FB-profil e. lign. - H og B tar med papirkopi av artikkel til utdeling).
  (Tilbud: Våre filmsnutter kan legges ut til SK3-studentene som en liten oppsummering)

   fredag 6. august 2010

   Møte om NO 120-oppstart

   Tilstede: Hilde, Nils Rune og Birgitte

   • Nils Rune og Hilde har tilsammen fire rike emner, Birgitte og Siv lager hvert sitt og sender Hilde og Nils Rune på mail over helgen. Alle lager en "foil" på "sitt" tema, og temaene lenkes også opp fra Fronter av Hilde/Nils Rune.
   • Hilde sender Nils Rune oppdatert semesterplan inkl. dato for endelig innlevering av portprøve.
   • Nils Rune og Hilde tar hovedansvaret for første gang (18.aug 9.15-11). Hilde viser nettsideverktøy i første time, Nils Rune deler inn i grupper, deler ut temaer. Alle gir en presentasjon av "sine/sitt" tema. Alle møter kvart på ni (se kalenderinvitasjon). Birgitte har sendt forespørsel om datalab til Andreas. Viktig at de nye rommene kommer på timeplanen, Birgitte følger opp.
   • Birgitte sender forespørsel om lærertilgang i NO120-rommet for Siv og Hilde.

   onsdag 4. august 2010

   Møte mandag


   • Fotografering blir til fredag, skjorte og bukse/skjørt (ikke hvitt)
   • Photostory 3 - tutorial ligger på bloggen last ned program herfra... 
   • Kurs av ulike slag - Bigitte sender ut innkalling til eget møte om SKB 1 og 3
   • Reservasjon av rom til skolebiblio: Har reservert Gimlemoen 46 rom 207 onsdag 1.september. Siv sjekker om rom OK. Det er den som erstatter D3-001. Lørdag 4.september er D3-018 reservert.

   tirsdag 29. juni 2010

   Pensum NO 120, SK1 og SK3

   Nå er Kompendium til NO 120 skannet og sendt Trykkeri. Vi har også sendt det til Nils Rune, og til Elin som forslag til pensum i SK1. 

   Mail er også sendt til Siri/Anne Kari ang. innlegget vårt på samlingen 1. september  (13.15-16.00) og kommet fram til denne: Ny tittel: "Opphavsrett og delingskultur i sosiale medier"

   Jeg skrev at "Vi ønsker å dele ut artikler i papir til studentene på samlingen og kommer tilbake til hvilke dette blir medio august". Dette bør vi ta et lite møte på over sommeren (der vi tar med forslag til artikler på feltet). 

   God sommer kjære Siv og Hilde!

   onsdag 23. juni 2010

   Møte fredag 25/6

   Saker:
   1. Fylle ut Studieplan for NO 120 - sende Nils Rune
   2. Fylle inn i Semesterplan for Sk1 og Sk3 - sende Elin og Siri inkludert pensum)
   3. Skanne PDF-er og sende Trykkeri
   4. Eventuelt

   fredag 18. juni 2010

   Saksliste møte mandag 21.

   Teaching Information Literacy - bok. Hilde har idé!: No 120-studenter: Samle inn kildemateriale: Samle inn.
   F eks lage konto i SurveyMonkey? Hilde planlegger videre...
   1. Pensum/Kompendie NO 120
    1. Hilde - beholde ca 20 s. 
    2. Siv - vanskelig å finne.. 20+
    3. Birgitte - 30s. (anbefalt lesing?)
   2. Fylle ut Studieplan for NO 120 Hvem skal undervise i hva? - Birgitte innkaller til nytt møte
   3.  Tema for Worksshoper 1 og 4. september
    1. SK1 - "Søk/Vurdering/Opphavsrett + workshop" ?? 4/9 9.15-14.00 35 studenter
    2. SK3 - "Del og bruk - Opphavsrett, personvern og delingskultur i sosiale medier" ?? 1/9 13.15-16.00 15 studenter - tygge på tittel - dele ut på samling artkler...
    3. PENSUM SK1 og SK3
     1. SK1 Dropp Faglig info.. på i-nett... til fordel for komp (sende fil til Elin 22/)
     2. SK3  - bruke tid på å rekognisere - Birgitte kontaker Siri
   4. Rombestillinger NO 120/SK1 og 3 (er nå gjort, status...)
   5. Bilder: Kontakte Birgitte W - Samsnakke Klær
   Hvis det er tid NO 120 - deloppgaver?

   tirsdag 15. juni 2010

   Referat fra møte om SK1 og SK2

   Tilstede: Siri Ingvaldsen, Elin Arnesen, Anne Kari Slettan, Siv Holt, Hilde Daland og Birgitte Kleivset.
   Pensumliste for de to kursene sendes ut til UB per epost. UB-teamet diskuterer (førstkommende fredag) innhold for samling i SK1 og SK3 og nettforelesning i SK1 og kommer med evt innspill til pensumlitteratur på de to kursene (pensumliste skal være klar 28. juni).

   SK1: 

   UB holder kurs på SK1-samlingen lørdag 4. september 9.15-14.00 (lunsj)
   Tema: Opphavsrett + workshop??
   UB bestiller rom og datalab til ca 35 studenter
   SK3:

   UB holder kurs på SK3-samlingen 1. september  13.15 - 16.00.
   Tema: Del og bruk - Opphavsrett, personvern og delingskultur i sosiale medier"???
   UB bestiller rom og datalab til ca 15 studenter
   Oppfriskning i IK: SK1-kurs lenkes fra Fronterrom.

   Du bestemmer.no
   : "Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon". (Aktørene bak er Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen).
   Anbefales:

   Filmen om konferansetime med googlende lærer
   Filmen er også lagt ut på Youtube og det er lagt til rette for deling i sosiale medier slik som dette:

   onsdag 19. mai 2010

   Møte

   Vi fordelte dager og emner i NO 120
   Neste gang ser vi på oppgavene

   Nettforelesningene: Kurs i lage nettforelesninger...Hilde melder seg på?
   Lage disposisjon til neste møte 
   Siv: Opphavsrett
   Birgitte: Kildekritikk
   Hilde: Søk
   Snutter 2-3 minutter
   Alternativ: Lage alt i ett

   Sosiale medier - foreslå opprettelse av gruppe?

   tirsdag 18. mai 2010

   Sosiale medier i biblioteket

   Tirsdag 4. juni snakket Karen Marie Øvern om "Sosiale medier i bibliotek" på Lyngørporten. Biblioteket ved Høgskolen i Gjørvik, der Øvern er ansatt, bruker sosiale medier til å treffe brukerne der de er, lage en arena for samhandling og tilbakemeldinger til biblioteket. Biblioteket har profiler på Twitter, Blogger, Facebook og Youtube. Du kan se hele presentasjonen under, da Karen Marie deler den med oss på sin profil i det sosiale mediet Slideshare. Karen Marie har også blogget om seminaret.
   Vi kan sjekke ut biblioetekets Tilvekstblogg...


   Andre stikkord fra forelesningen: Høgskolen i Gjøvik har en Endnoteblogg og en Tilvekstblogg. (intern bloggplattform: blog/hig.no)
   Fokus på dialog: Nå har vi verktøyene hvis vi vil!
   Sosiale medier endrer faglig oppdatering. Generasjon Y: 96% på sosiale nett.
   Biblioteker: bruke sosiale medier som strategi. Være der brukerne er og bruke flere plattformer. Man lærer i sosiale sammenhenger. Å ha forskjellige kanaler for publisering. Lavterskeltilbud, lettere å bruke FB enn mail. Noen ved bib må være interesserte og engasjerte. Sosiale medier: personlig og autentisk. spontant!
   Man bruker sosiale medier i mange andre sistuasjoner, f eks Trip advisor.
   Netvibes og iGoogle: på BBC.uk består av "bokser" slik at man kan bestemme innholdet selv. Karolinska institutet har gjort noe lignende.
   Nettside satt opp for mobiler: Artikkel: Reference Service Review.
   Dele forskning på ResearchGate.net (tipse forskerne om).
   Finne nye tjenester for studentene. Boston University 2009 sluttet å dele ut eposter til studentene.
   Showmypc.com.


   onsdag 12. mai 2010

   Møte

   NO 120 Pensum:
   Hilde har et kompendieforslag og en bok som Siv og Birgitte også ser på.

   Siv og Hilde har vært på kurs i Presentasjonsteknikk i NBFs regi (Sivs idé!!):
   Et poeng som kom klart frem er dette med dynamikk, det å være to. Gjøre hverandre gode.
   TREtallet: Begynne forelsningene med tre ting (bruke fingre).
   Forutsigbarhet: Nå skla jeg gjøre det og det og så GJØRE det. Holde tiden.
   Gode oppgaver i grupper og alene, presentasjoner. Et godt kurs som alle burde oppleve.
   Ikke legg på så mange ekstra ord når man skal forklare, bruk faguttrykk.
   Hvis noen prater, stopp opp.

   Hilde utreder nettforelesninger til neste møte om en uke.

   Inndeling, hvem tar hva:
   Hilde: Søkestrategi/teknikk (og referansehåndtering)
   Birgitte: Kildekritikk
   Siv: Kildebruk (opphavsrett)

   Opplæring i referansehåndtering, Hilde tar dette videre...Spangen?

   Birgitte orienterer fra Lyngørporten neste uke

   torsdag 29. april 2010

   Pensumliste No 120

   Vi må kanskje se på pensum, eller kan vi benytte siste års?

   fredag 9. april 2010

   Om retningslinjer for sosiale medier

   Paul Chaffey, leder for Abelia, en organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter, blogger i dag om Retningslinjer for bruk av sosiale medier. Det er vel ikke gjennomdiskutert om UBA en gang skal ta steget ut i sosiale medier som Facebook og Twitter, men det er interessant å følge med andre som gjør det og hvilke erfaringer de gjør seg.

   Foredrag av Siv om opphavsrettslige spørsmål

   Siv Holt er fagansvarlig bibliotekar for Pedagogikk og Lærerutdanningene ved UiA og UBs ekspert på opphavsrettslige spørsmål. Siv har bakgrunn fra arbeid med opphavsrettslige spørsmål i Patenstyret.

   Opphavsrett i en digital verden er et aktuelt emne for tiden. Men hva er egentlig opphavsrett og åndsverk? Nettstedet Clara.no har gode definisjoner: Opphavsrettslig materiale og vern og Åndsverk - må være skapt av personer og må ha verkshøyde.

   Vernetiden er 70 år etter opphavspersonens dødsår. Ulik vernetid på ulike typer åndsverk.
   Om sitatrett
   Om Kopinor-avtalen

   Oppgi kilde!

   Opphavsrett i en digital verden
   Eksempler på digitale åndsverk:
   • Datamaskinprogrammer
   • Databaser
   • Internett som bærer av åndsverk
   • Nye verk på internett
   Gjenbruk av materiale hentet fra internett
   To opphavsrettslige handlinger skjer når materiale hentes fra nettet.
   1. Det lages ny digital kopi
   2. Verket fremføres på skjerm for brukeren

   Man må ta hensyn til følgende:
   1. Er materialet opphavsrettslig vernet?
   2. Hvilke rettigheter har opphavspersonen?
   3. Hva skal materialet brukes til?
   4. Sitatrett

   Gøril Mauseth-dommen. Vise snutter av film, men bare det som er viktig for å få frem poenget.

   Man kan legge opphavsrettslig beskyttet materiale i Fronter (men sjekke om avtaler hindrer deg i dette) - men aldri ut på nettet uten å spørre om lov. Å lenke til opphavsrettslig beskyttet materiale er lov.

   Dette med opphavsrett er et aktuelt felt i vår digitale verden. Kulturminister Anniken Huitfelt har varslet en oppussing av Åndsverksloven, men det er uvisst når dette blir.

   torsdag 8. april 2010

   Om bloggen

   Fakultet for humaniora og pedagogikk har tre fagansvarlige bibliotekarer:
   Siv Holt er fagansvarlig bibliotekar for institutt for pedagogikk og Lærerutdanningene.
   Hilde Daland er fagansvarlig bibliotekar for institutt for institutt
   for institutt for religion, filosofi og historie ( i tillegg til institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag ved ØkSam).
   Birgitte Kleivset er fagansvarlig bibliotekar for instituttene nordisk og mediefag og fremmedspråk og oversetting.

   UB Humaniora&Pedagogikk er en prøveblogg opprettet i 2010 for det formål å dele informasjon på nett og samarbeid innenfor fagområdene.

   onsdag 7. april 2010

   Saker å diskutere med koordinator?

   1. Sentre, nytt forslag til ansvarsfordeling:
   • Siv - Pedagogisk utviklingssenter
   • Hilde - Senter for likestilling
   • Birgitte - Program for Skolebibliotek
   2. NO 120 høst/vår, ansvar HUM/PED-gruppa, i den forbindelse lage en pilot: Spille inn forelesninger. Inspirasjon: "Vad är en vetenskaplig artikel" fra Karolinska institutet.

   3. Starte en diskusjon om UB og sosiale medier - hvordan kan UB møte den digitale student med informasjon, undervisning og veiledning? F eks Blogg, Facebook, Twitter, Slideshare,Youtube som et sted å møte våre lånere (og en arena for dem til å møte (og veilede) hverandre): Åpenhet, posisjonering, dialog og diskusjoner? Blogg UB Humaniora og Pedagogikk?

   onsdag 24. mars 2010

   Møte

   Vi overvar presentasjonene til studentene på NO 120. Vi diskuterte studiet og tilbakemeldinger fra studentene. Gode tilbakemeldinger som vi vil ta hensyn til i neste semenster. Hilde sitter på evalueringene. Vi vil gjerne fortsette med modellen med nettsider og google-presentasjoner.

   mandag 22. mars 2010

   Interessant forum

   PULS-forum: Den gode forelesning

   Mandag 22.3. Inviterer PULS til Forum.

   Temaet burde interessere mange:
   Den gode forelesning.”

   4 lærere som alle har blitt utpekt som gode forelesere av sine studenter / kursdeltakere har tatt utfordringen og vil si noe om hvordan de jobber med og gjennomfører sine forelesninger. Etterpå blir ordet fritt til spørsmål og innspill.

   Alle hjertelig velkommen. Vi møtes i A7001 kl. 12.30 og holder på til 14.30.

   Kom. Lytt. Delta i samtalen etter innleggene.