onsdag 19. mai 2010

Møte

Vi fordelte dager og emner i NO 120
Neste gang ser vi på oppgavene

Nettforelesningene: Kurs i lage nettforelesninger...Hilde melder seg på?
Lage disposisjon til neste møte 
Siv: Opphavsrett
Birgitte: Kildekritikk
Hilde: Søk
Snutter 2-3 minutter
Alternativ: Lage alt i ett

Sosiale medier - foreslå opprettelse av gruppe?

tirsdag 18. mai 2010

Sosiale medier i biblioteket

Tirsdag 4. juni snakket Karen Marie Øvern om "Sosiale medier i bibliotek" på Lyngørporten. Biblioteket ved Høgskolen i Gjørvik, der Øvern er ansatt, bruker sosiale medier til å treffe brukerne der de er, lage en arena for samhandling og tilbakemeldinger til biblioteket. Biblioteket har profiler på Twitter, Blogger, Facebook og Youtube. Du kan se hele presentasjonen under, da Karen Marie deler den med oss på sin profil i det sosiale mediet Slideshare. Karen Marie har også blogget om seminaret.
Vi kan sjekke ut biblioetekets Tilvekstblogg...


Andre stikkord fra forelesningen: Høgskolen i Gjøvik har en Endnoteblogg og en Tilvekstblogg. (intern bloggplattform: blog/hig.no)
Fokus på dialog: Nå har vi verktøyene hvis vi vil!
Sosiale medier endrer faglig oppdatering. Generasjon Y: 96% på sosiale nett.
Biblioteker: bruke sosiale medier som strategi. Være der brukerne er og bruke flere plattformer. Man lærer i sosiale sammenhenger. Å ha forskjellige kanaler for publisering. Lavterskeltilbud, lettere å bruke FB enn mail. Noen ved bib må være interesserte og engasjerte. Sosiale medier: personlig og autentisk. spontant!
Man bruker sosiale medier i mange andre sistuasjoner, f eks Trip advisor.
Netvibes og iGoogle: på BBC.uk består av "bokser" slik at man kan bestemme innholdet selv. Karolinska institutet har gjort noe lignende.
Nettside satt opp for mobiler: Artikkel: Reference Service Review.
Dele forskning på ResearchGate.net (tipse forskerne om).
Finne nye tjenester for studentene. Boston University 2009 sluttet å dele ut eposter til studentene.
Showmypc.com.


onsdag 12. mai 2010

Møte

NO 120 Pensum:
Hilde har et kompendieforslag og en bok som Siv og Birgitte også ser på.

Siv og Hilde har vært på kurs i Presentasjonsteknikk i NBFs regi (Sivs idé!!):
Et poeng som kom klart frem er dette med dynamikk, det å være to. Gjøre hverandre gode.
TREtallet: Begynne forelsningene med tre ting (bruke fingre).
Forutsigbarhet: Nå skla jeg gjøre det og det og så GJØRE det. Holde tiden.
Gode oppgaver i grupper og alene, presentasjoner. Et godt kurs som alle burde oppleve.
Ikke legg på så mange ekstra ord når man skal forklare, bruk faguttrykk.
Hvis noen prater, stopp opp.

Hilde utreder nettforelesninger til neste møte om en uke.

Inndeling, hvem tar hva:
Hilde: Søkestrategi/teknikk (og referansehåndtering)
Birgitte: Kildekritikk
Siv: Kildebruk (opphavsrett)

Opplæring i referansehåndtering, Hilde tar dette videre...Spangen?

Birgitte orienterer fra Lyngørporten neste uke