tirsdag 29. juni 2010

Pensum NO 120, SK1 og SK3

Nå er Kompendium til NO 120 skannet og sendt Trykkeri. Vi har også sendt det til Nils Rune, og til Elin som forslag til pensum i SK1. 

Mail er også sendt til Siri/Anne Kari ang. innlegget vårt på samlingen 1. september  (13.15-16.00) og kommet fram til denne: Ny tittel: "Opphavsrett og delingskultur i sosiale medier"

Jeg skrev at "Vi ønsker å dele ut artikler i papir til studentene på samlingen og kommer tilbake til hvilke dette blir medio august". Dette bør vi ta et lite møte på over sommeren (der vi tar med forslag til artikler på feltet). 

God sommer kjære Siv og Hilde!

onsdag 23. juni 2010

Møte fredag 25/6

Saker:
 1. Fylle ut Studieplan for NO 120 - sende Nils Rune
 2. Fylle inn i Semesterplan for Sk1 og Sk3 - sende Elin og Siri inkludert pensum)
 3. Skanne PDF-er og sende Trykkeri
 4. Eventuelt

fredag 18. juni 2010

Saksliste møte mandag 21.

Teaching Information Literacy - bok. Hilde har idé!: No 120-studenter: Samle inn kildemateriale: Samle inn.
F eks lage konto i SurveyMonkey? Hilde planlegger videre...
 1. Pensum/Kompendie NO 120
  1. Hilde - beholde ca 20 s. 
  2. Siv - vanskelig å finne.. 20+
  3. Birgitte - 30s. (anbefalt lesing?)
 2. Fylle ut Studieplan for NO 120 Hvem skal undervise i hva? - Birgitte innkaller til nytt møte
 3.  Tema for Worksshoper 1 og 4. september
  1. SK1 - "Søk/Vurdering/Opphavsrett + workshop" ?? 4/9 9.15-14.00 35 studenter
  2. SK3 - "Del og bruk - Opphavsrett, personvern og delingskultur i sosiale medier" ?? 1/9 13.15-16.00 15 studenter - tygge på tittel - dele ut på samling artkler...
  3. PENSUM SK1 og SK3
   1. SK1 Dropp Faglig info.. på i-nett... til fordel for komp (sende fil til Elin 22/)
   2. SK3  - bruke tid på å rekognisere - Birgitte kontaker Siri
 4. Rombestillinger NO 120/SK1 og 3 (er nå gjort, status...)
 5. Bilder: Kontakte Birgitte W - Samsnakke Klær
Hvis det er tid NO 120 - deloppgaver?

tirsdag 15. juni 2010

Referat fra møte om SK1 og SK2

Tilstede: Siri Ingvaldsen, Elin Arnesen, Anne Kari Slettan, Siv Holt, Hilde Daland og Birgitte Kleivset.
Pensumliste for de to kursene sendes ut til UB per epost. UB-teamet diskuterer (førstkommende fredag) innhold for samling i SK1 og SK3 og nettforelesning i SK1 og kommer med evt innspill til pensumlitteratur på de to kursene (pensumliste skal være klar 28. juni).

SK1: 

UB holder kurs på SK1-samlingen lørdag 4. september 9.15-14.00 (lunsj)
Tema: Opphavsrett + workshop??
UB bestiller rom og datalab til ca 35 studenter
SK3:

UB holder kurs på SK3-samlingen 1. september  13.15 - 16.00.
Tema: Del og bruk - Opphavsrett, personvern og delingskultur i sosiale medier"???
UB bestiller rom og datalab til ca 15 studenter
Oppfriskning i IK: SK1-kurs lenkes fra Fronterrom.

Du bestemmer.no
: "Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon". (Aktørene bak er Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen).
Anbefales:

Filmen om konferansetime med googlende lærer
Filmen er også lagt ut på Youtube og det er lagt til rette for deling i sosiale medier slik som dette: