torsdag 29. april 2010

Pensumliste No 120

Vi må kanskje se på pensum, eller kan vi benytte siste års?

fredag 9. april 2010

Om retningslinjer for sosiale medier

Paul Chaffey, leder for Abelia, en organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter, blogger i dag om Retningslinjer for bruk av sosiale medier. Det er vel ikke gjennomdiskutert om UBA en gang skal ta steget ut i sosiale medier som Facebook og Twitter, men det er interessant å følge med andre som gjør det og hvilke erfaringer de gjør seg.

Foredrag av Siv om opphavsrettslige spørsmål

Siv Holt er fagansvarlig bibliotekar for Pedagogikk og Lærerutdanningene ved UiA og UBs ekspert på opphavsrettslige spørsmål. Siv har bakgrunn fra arbeid med opphavsrettslige spørsmål i Patenstyret.

Opphavsrett i en digital verden er et aktuelt emne for tiden. Men hva er egentlig opphavsrett og åndsverk? Nettstedet Clara.no har gode definisjoner: Opphavsrettslig materiale og vern og Åndsverk - må være skapt av personer og må ha verkshøyde.

Vernetiden er 70 år etter opphavspersonens dødsår. Ulik vernetid på ulike typer åndsverk.
Om sitatrett
Om Kopinor-avtalen

Oppgi kilde!

Opphavsrett i en digital verden
Eksempler på digitale åndsverk:
  • Datamaskinprogrammer
  • Databaser
  • Internett som bærer av åndsverk
  • Nye verk på internett
Gjenbruk av materiale hentet fra internett
To opphavsrettslige handlinger skjer når materiale hentes fra nettet.
1. Det lages ny digital kopi
2. Verket fremføres på skjerm for brukeren

Man må ta hensyn til følgende:
1. Er materialet opphavsrettslig vernet?
2. Hvilke rettigheter har opphavspersonen?
3. Hva skal materialet brukes til?
4. Sitatrett

Gøril Mauseth-dommen. Vise snutter av film, men bare det som er viktig for å få frem poenget.

Man kan legge opphavsrettslig beskyttet materiale i Fronter (men sjekke om avtaler hindrer deg i dette) - men aldri ut på nettet uten å spørre om lov. Å lenke til opphavsrettslig beskyttet materiale er lov.

Dette med opphavsrett er et aktuelt felt i vår digitale verden. Kulturminister Anniken Huitfelt har varslet en oppussing av Åndsverksloven, men det er uvisst når dette blir.

torsdag 8. april 2010

Om bloggen

Fakultet for humaniora og pedagogikk har tre fagansvarlige bibliotekarer:
Siv Holt er fagansvarlig bibliotekar for institutt for pedagogikk og Lærerutdanningene.
Hilde Daland er fagansvarlig bibliotekar for institutt for institutt
for institutt for religion, filosofi og historie ( i tillegg til institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag ved ØkSam).
Birgitte Kleivset er fagansvarlig bibliotekar for instituttene nordisk og mediefag og fremmedspråk og oversetting.

UB Humaniora&Pedagogikk er en prøveblogg opprettet i 2010 for det formål å dele informasjon på nett og samarbeid innenfor fagområdene.

onsdag 7. april 2010

Saker å diskutere med koordinator?

1. Sentre, nytt forslag til ansvarsfordeling:
  • Siv - Pedagogisk utviklingssenter
  • Hilde - Senter for likestilling
  • Birgitte - Program for Skolebibliotek
2. NO 120 høst/vår, ansvar HUM/PED-gruppa, i den forbindelse lage en pilot: Spille inn forelesninger. Inspirasjon: "Vad är en vetenskaplig artikel" fra Karolinska institutet.

3. Starte en diskusjon om UB og sosiale medier - hvordan kan UB møte den digitale student med informasjon, undervisning og veiledning? F eks Blogg, Facebook, Twitter, Slideshare,Youtube som et sted å møte våre lånere (og en arena for dem til å møte (og veilede) hverandre): Åpenhet, posisjonering, dialog og diskusjoner? Blogg UB Humaniora og Pedagogikk?