torsdag 8. april 2010

Om bloggen

Fakultet for humaniora og pedagogikk har tre fagansvarlige bibliotekarer:
Siv Holt er fagansvarlig bibliotekar for institutt for pedagogikk og Lærerutdanningene.
Hilde Daland er fagansvarlig bibliotekar for institutt for institutt
for institutt for religion, filosofi og historie ( i tillegg til institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag ved ØkSam).
Birgitte Kleivset er fagansvarlig bibliotekar for instituttene nordisk og mediefag og fremmedspråk og oversetting.

UB Humaniora&Pedagogikk er en prøveblogg opprettet i 2010 for det formål å dele informasjon på nett og samarbeid innenfor fagområdene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar